Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2017-12-20 Tyska invandrare lyckas både i Sverige och USA

Tyska invandrare i Sverige och USA uppnår i allmänhet samma inkomstnivå som infödda med motsvarande kvalifikationer. Särskilt framgångsrika är vissa grupper som migrerar till USA. Det visar en ny IFAU-rapport, skriven av en grupp forskare vid universiteten i Göteborg och Tel Aviv (Israel).

De tyskar som flyttade till Sverige respektive USA i början av 2000-talet nådde efter en tid samma inkomstnivå som jämförbara infödda. Mest framgångsrika var de som flyttade till USA. Tyska män i USA hade kort efter invandringen 24 procent högre inkomster än amerikanska män. Inkomstgapet ökade med tiden till hela 45 procent. De tyska invandrarkvinnorna i USA uppnådde snabbt samma inkomstnivå som de som fötts i USA. I Sverige hade de tyskfödda lägre inkomster kort efter invandringen, men inkomsterna ökade sedan för alla grupper utom de tyska männen utan universitets- eller högskoleexamen som inte kom upp i svenskarnas inkomstnivåer.

– Att det går bättre i USA beror troligen på samspelet mellan landets stora avkastning på humankapital och vilka som väljer att åka dit, säger Christer Lundh som är en av flera rapportförfattare. Tyskar som flyttade utomlands var i genomsnitt mer välutbildade än den övriga befolkningen, både i hemlandet och i respektive mottagningsland. Eftersom USA har en högre avkastning på utbildning och större inkomstspridning än Sverige blir utfallet för gruppen extra bra där. Vi tror också att de tyskar som valde USA i ännu större utsträckning var vad vi kallar positivt självselekterade, det vill säga att de hade egenskaper som ökar chanserna att lyckas, till exempel en hög motivation, hög riskbenägenhet och goda språkkunskaper.

Bakgrund och metod

Rapportförfattarna studerar 3 500 personer födda i Tyskland och som i vuxen ålder (25–55 år) utvandrade till Sverige och USA under perioden 1990–2000. Gruppens inkomster mäts och jämförs med inföddas år 2000 och 2006 i Sverige samt 2005–2007 i USA. Data kommer från amerikanska folkräkningar och svenska register. Analysen baseras på deskriptiv statistik, inkomst­regressioner och dekomponering av regressionsresultat.

Kontaktinformation

IFAU-rapport 2017:22 "Självselektion och mottagningskontext: en studie av tyska invandrares ekonomiska integrering i Sverige och USA" är skriven av Yitchak Haberfeld, Dept. of Labor Studies, Tel-Aviv University; Debora Pricila Birgier, Dept. of Labor Studies, Tel-Aviv University och Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet; samt Christer Lundh och Erik Elldér på Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet. Rapporten bygger på IFAU Working paper 2017:26.

För mer information, kontakta Christer Lundh, telefonnummer 031-786 47 30, eller e-post christer.lundh@econhist.gu.se

Läs mer


Publicerad av:

Monica Fällgren

Publicerad:

2017-12-20