Aktivering och psykisk ohälsa bland unga arbetslösa

Författare: Caroline Hall , Och Linus Liljeberg, Och Kaisa Kotakorpi, Och Jukka Pirttilä, Och

Dnr: 74/2020

Andelen unga som rapporterar psykisk ohälsa har ökat över tid. Psykisk ohälsa är också vanligare bland unga som är registrerade på Arbetsförmedlingen än bland övriga i samma ålder. I detta projekt undersöker vi om aktivering av unga arbetslösa har betydelse för deras psykiska hälsa.

Projektet studerar det arbetsmarknadspolitiska programmet Jobb­garantin för ungdomar. Programmet riktar sig till arbets­sökande som är under 25 år och fokuserar inledningsvis på jobbsökaraktiviteter och coachning. I ett senare skede kan deltagarna även få tillgång till utbild­nings­insatser och praktik. Den kausala effekten av programmet kan identifieras genom att jämföra individer som är 24 år (och därmed anvisas till programmet) med individer som fyllt 25 år (och därmed inte får anvisas). För att mäta hälsoeffekter använder vi data från Läkemedelsregistret och Patientregistret.