Hur kan arbetslösa motiveras att fortsätta att aktivt söka lämpliga jobb?

Författare: Bart Cockx, Och Johan Egebark, Och Greet van Hoye, Och Johan Vikström, Och

Dnr: 197/2017

Att hitta ett jobb är det främsta målet för de flesta arbetssökande. För att nå det målet är det viktigt att söka jobb aktivt. Samtidigt är jobbsökande förknippat med många utmaningar: det kräver ansträngning, planering, kunskap, och disciplin. Att vara arbetslös innebär också ofta att den social miljön begränsas, som en följd av att man inte längre har arbetsplats med arbetskamrater att gå till. Det i sin tur kan förstärka känslan av utsatthet eftersom man saknar stöd från omgivningen. En viktig fråga således är om det går att motivera arbetssökande till att fortsätta vara aktiva. Det här projektet utvärderar ett försök som försöker besvara den frågan.

Försöket gick ut på att skicka månadsvisa digitala meddelanden via epost till de som registrerar sig som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Med utgångspunkt i tidigare forskningsresultat från psykologi och nationalekonomi utformar vi två typer av meddelanden – autonoma och kontrollerande. De autonoma meddelandena betonar självbestämmande och medkänsla. Syftet är att stimulera den arbetssökandes egna inneboende drivkrafter. De kontrollerande meddelandena försöker i stället motivera de arbetssökande genom att fokusera på kontroll och regler. Försöket genomfördes som en randomiserad studie där de två försöksgrupperna jämförs med en kontrollgrupp som valts genom randomisering. Enkätdata om motivation och jobbsökningskvalitet samt administrativa data om jobbsökningsinsatser, jobbförmedling och jobbkvalitet används för att mäta interventionernas effekter.