Vem tar vem? Familjebildning och fertilitet 1960-2016

Författare: Jonas Vlachos, Och Erik Grönqvist, Och Björn Öckert, Och

Dnr: 119/2010

Projektdeltagarna beskriver och analyserar hur makar sorterar sig med avseende på produktiva förmågor. Detta görs med avseende på dels intelligens och ledaregenskaper från den militära mönstringen och dels inkomst. Forskarna har utvecklat metoder för att härleda kvinnors förmågor utifrån sina bröders egenskaper.

Inom ramen för projektet avser forskarna att undersöka i vilken utsträckning sorteringen förändrats över tid; har makar blivit alltmer lika, samt att analysera konsekvenser för ojämlikhet i förutsättningar mellan familjer. Detta är viktigt då det kan peka på betydelsefulla långsiktiga avvägningar mellan ambitioner för jämställdhet mellan könen och ambitionen att ge individer likartade livschanser vad gäller utbildning och inkomster.