Utbildningsnivå och arbetsmarknadsutsikter för barn till föräldrar med psykisk ohälsa: evidensbas för förebyggande strategier

Författare: James J. Crowley, Och David Mataix-Cols, Och Ashley Nordsletten, Och Anna Sidorchuk, Och

Dnr: 153/2020

Syftet är att utforska hur och i vilken utsträckning psykiatriska tillstånd i familjer där antingen båda föräldrarna eller en förälder har en psykisk sjukdom påverkar barnens utbildnings- och arbetsmarknadsutfall. På vilket sätt påverkar t.ex. föräldrars utbildningsnivå, inkomst, socioekonomisk indelning, sociala välfärd, skilsmässor, kriminalitet eller död barnen i olika skeden av livet.

Forskarna studerar de som är födda i Sverige 1973–1997 och följer dem till och med år 2013.