Aktivare användning av arbetslöshetsersättningen

Författare: Sara Martinson, Och

Sammanfattning av Rapport 1999:7

En arbetslös som uppbär arbetslöshetsersättning skall stå till arbetsmarknadens förfogande. Den arbetslöse får i praktiken inte ägna sig åt något annat än att aktivt söka arbete. I den ekonomiska vårpropositionen 1997 framhöll regeringen att denna inställning i vissa fall kunde vara kontraproduktiv, det vill säga vara till hinder för vissa gruppers återinträde på arbetsmarknaden. Det finns risk för att de arbetslösa blir passiviserade, och att deras anställningsbarhet minskar under arbetslösheten. Detta gäller särskilt för dem som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid. Regeringen föreslog därför att arbetslöshetsersättningen skulle kunna användas på ett mer aktivt sätt; till exempel för praktik som inte ryms inom de vanliga praktiksystemen eller ökade möjligheter för utbildning. Genom försöksverksamheten med den aktivare användningen skulle även det lokala inflytandet i  arbetsmarknadspolitiken öka.