Det nationella IT-programmet - en slutrapport om Swit

Författare: Per Johansson, Och Sara Martinson, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2001, årg. 29, nr. 4, s. 293-302

Sammanfattning av Rapport 2000:8

Vi finner att Swit inte nått upp till de högt ställda målen att alla arbetslösa som genomgått en Swit-utbildning med godkänt resultat ska ha arbete sex månader efter kursslut. Swit-utbildningen har däremot en högre andel i arbete än AMV:s yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildning med datorinriktning (AMVd). Förklaringen till Swits relativt goda resultat kan antas vara att deltagarna haft mycket kontakt med arbetsgivare, framförallt genom praktik men även i viss utsträckning med de s k värdföretagen (arbetsgivare med behov av att anställa aktuell kompetens). Vi finner dessutom att Swit-deltagarna har högre inkomster än deltagare i AMVd, givet att man arbetar. Då kurskostnaden per deltagare och utbildningsvecka endast skiljer sig marginellt mellan de båda utbildningarna anser vi att konceptet i Swit-utbildningarna varit relativt lyckosamt.