Att utbilda dem som har jobb - exemplet Swit

Författare: Sara Martinson, Och

Sammanfattning av Rapport 2001:10

Rapporten behandlar anställda deltagare i det nationella IT-programmet, Swit under åren 1997–2000, totalt cirka 2 700 personer. Målgruppen för Swit-projektet var framförallt arbetslösa, men anställda som var i behov av att förnya eller byta arbetsuppgifter kunde delta med bibehållen lön från arbetsgivaren. I rapporten presenteras enkäter genomförda med dessa anställda deltagare och deras arbetsgivare. Huvudresultatet är att deltagande i utbildningen medfört flera positiva effekter för såväl deltagare som arbetsgivare, båda grupperna är också till övervägande del är nöjda med utbildningen. Det råder dock vissa tveksamheter om de anställda verkligen var i behov av att byta eller förnya arbetsuppgifter innan programmet.