Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik

Författare: Anders Forslund, Och Bertil Holmlund, Och

Publicerad i: Tillämpad makroekonomi, SNS 2003, s. 99-130

Sammanfattning av Rapport 2003:6

I den här uppsatsen ger vi en översiktlig och oteknisk presentation av teori och empiri som rör svensk arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik. Vi presenterar en enkel teoretisk referensram för jämviktsarbetslöshetens bestämning och diskuterar hur olika faktorer påverkar jämviktsarbetslösheten. Vi går också igenom hur den svenska arbetslösheten har utvecklats under de senaste decennierna. Slutligen diskuterar vi hur arbetsmarknadspolitiken påverkar arbetslöshet och sysselsättning med hjälp av den teoretiska referensramen och vi presenterar en översikt av vad vi vet om arbetsmarknadspolitikens effekter.

En viktig fråga är hur man ska se på den aktiva arbetsmarknadspolitikens roll i förhållande till andra typer av ekonomisk politik. Är det bättre att i en djup lågkonjunktur arbeta med generella finanspolitiska medel än att lägga resurser på arbetsmarknadspolitiska åtgärder? De mycket omfattande arbetsmarknadspolitiska insatserna under 1990-talet kan nog bara motiveras om man kan göra troligt att det är den öppna arbetslösheten som är förknippad med stora individuella välfärdsförluster.