Arbetsmarknadspolitisk översikt 2002

Författare: Caroline Hall , Och

Sammanfattning av Rapport 2003:12

Syftet med den här rapporten är att ge en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken: dess organisation, verksamhet, mål och medel. Översikten ges sedan 1997 ut årsvis av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).


Rapporten inleds med en beskrivning av arbetsmarknadsmyndigheternas organisation, uppgifter och mål (avsnitt 2-3). Därefter följer en beskrivning av den offentliga arbetsförmedlingens service och när den kan ges till arbetssökande och arbetsgivare (avsnitt 4). Avsnitt 5-7 behandlar arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska programmen och stöden. De regler som beskrivs är de som gällde vid utgången av år 2002 och avsnittsindelningen följer i princip anslagen i budgetpropositionen. Den som vill söka mer information kan studera de lagar och förordningar som refereras.2 Ytterligare information finns i Arbetsmarknadsstyrelsens (Ams) allmänna råd om hur förordningarna bör tilllämpas samt i Ams föreskrifter för respektive åtgärd. I avsnitt 8 beskrivs hur medlen från Europeiska socialfonden använts under året. Avslutningsvis sammanfattas de viktigaste förändringarna som skett i regelverket kring arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska programmen och stöden under år 2002 (avsnitt 9).