Arbetsmarknadspolitisk översikt 2002

Publicerades: 23 augusti 2010

Författare: Caroline Hall , Och

IFAU-rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2002” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken. Här beskrivs:

  • arbetsmarknadspolitikens huvudsakliga uppgifter och mål
  • arbetsmarknadsmyndigheternas organisation, uppdrag och mål
  • den offentliga arbetsförmedlingens organisation och service
  • villkor och ersättningar för samt viktigare förändringar i de arbetsmarknadspolitiska programmen.

I bilagorna återfinns även en sammanställning av Arbetsmarknadsstyrelsens sökandekategorier med översättningar av namn till engelska, antalet öppet arbetslösa och i program under 2002 samt använda medel uppdelat på respektive program.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta Caroline Runeson via e-post: caroline.runeson@ifau.uu.se.