Anställningsstöd - en väg från arbetslöshet till arbete?

Författare: Anders Forslund, Och Per Johansson, Och Linus Liljeberg, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2005, årg. 33, nr. 4, s. 6-16

Sammanfattning av Rapport 2004:17

I den här rapporten redovisar vi resultaten av en studie av det
anställningsstöd för långtidsarbetslösa som använts sedan januari
1998. Vårt huvudresultat är att anställningsstödet bidrar till att de
arbetslösa snabbare hittar ett jobb. Detta gäller såväl dem som varit
inskrivna vid förmedlingen i ett år som dem som har en tre år längre
inskrivningstid.

I den här rapporten redovisar vi resultaten av en studie av det anställningsstöd för långtidsarbetslösa som använts sedan januari 1998. Vårt huvudresultat är att anställningsstödet bidrar till att de arbetslösa snabbare hittar ett jobb. Detta gäller såväl dem som varit inskrivna vid förmedlingen i ett år som dem som har en tre år längre inskrivningstid.