Har ungdomsarbetslöshet långsiktiga effekter?

Författare: Oskar Nordström Skans, Och

Publicerad i: Arbetsmarknad & Arbetsliv 2005, årg. 11, nr. 3, s. 147-156

Sammanfattning av Rapport 2004:13

Denna rapport redovisar resultat från en studie av alla 18- och 19-åringar som slutförde praktiska eller tvååriga gymnasielinjer mellan 1991 och 1994. Resultaten visar att de ungdomar som blev arbetslösa direkt efter gymnasiet hade en betydligt större sannolikhet att vara arbetslösa under de följande tio åren än de övriga. För att försöka urskilja om detta mönster är en effekt av den tidiga arbetslösheten eller om det beror på att olika individer har olika sannolikheter att vara arbetslösa görs en jämförelse inom syskonpar. Efter att alla skillnader mellan syskon som hänger samman med betyg, valt program och arbetslivserfarenhet under skoltiden rensats bort visar studien ändå på ett samband mellan ett misslyckat arbetsmarknadsinträde och dåliga arbets­marknadsutfall under åtminstone fem år efteråt. Detta tyder på att ungdoms­arbetslöshet i sig har långvariga negativa effekter. Andra resultat tyder på att effekterna av ungdomsarbetslöshet varken skiljer sig speciellt mycket åt mellan män och kvinnor eller mellan invandrare och övriga.