Arbetsmarknadspolitisk översikt 2004

Författare: Kristina Sibbmark, Och Caroline Hall , Och

Sammanfattning av Rapport 2005:14

I rapporten beskrivs:

  • arbetsmarknadspolitikens huvudsakliga uppgifter och mål 
  • arbetsmarknadsmyndigheternas organisation, uppdrag och mål
  • den offentliga arbetsförmedlingens organisation och service
  • villkor och ersättningar för samt viktigare förändringar i de arbetsmarknadspolitiska programmen.

I bilagorna återfinns även en sammanställning av Arbetsmarknadsstyrelsens sökandekategorier med översättningar av namn till engelska, antalet öppet arbetslösa och i program under 2004 samt använda medel uppdelat på respektive program.