Friårets arbetsmarknadseffekter

Författare: Linus Liljeberg, Och Laura Hartman, Och Oskar Nordström Skans, Och

Sammanfattning av Rapport 2005:10

I rapporten utvärderas friårsprogrammet, som bedrevs på försök i tolv kommuner under perioden februari 2002–december 2004. Friåret är sedan januari 2005 infört i hela landet. Friår innebär att en anställd får vara ledig från sitt arbete i 3–12 månader samtidigt som en arbetslös anställs som vikarie för den som är ledig. I rapporten studeras friårets arbetsmarknadseffekter. Resultaten visar att de som har varit friårslediga inte arbetar i större omfattning efter friåret än vad de annars skulle ha gjort. Friåret tycks inte bidra till minskad sjukfrånvaro men kan leda till tidigare pensionering. Att vara friårsledig innebär en negativ effekt på löneutvecklingen: månadslönen minskar med i genomsnitt 3 %. Det finns en positiv effekt av att få ett friårsvikariat. I genomsnitt minskar vikariernas tid i öppen arbetslöshet och i arbetsmarknadspolitiska program med 23 dagar under det år som efterföljer vikariatet. Om vikariatet är långt ökar sannolikheten att få en fast anställning hos samma arbetsgivare, men det minskar inte risken att vara arbetslös och påverkar inte lönen i jämförelse med ett kortare vikariat.