Hur påverkar kravet på läkarintyg sjukfrånvaron? Erfarenheter från ett socialt experiment

Författare: Patrik Hesselius, Och Per Johansson, Och Laura Hartman, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2006, årg. 34, nr. 2, s. 5-16

Sammanfattning av Rapport 2005:7

Genom att utnyttja ett unikt experiment undersöker vi hur individers sjuk­från­varo påverkas av kravet på läkarintyg. Experimentet, som genomfördes 1988 i Jämt­land och i Göteborg, innebar att en slumpvist utvald grupp fick en längre tid på sig innan de måste uppvisa läkarintyg för att få sjukskrivningen förlängd. Re­sultaten visar att antalet sjukfrånvarodagar i genomsnitt ökade med 6,6 procent när kravet på läkarintyg senarelades. Effekten var större för män än för kvinnor. Hur ofta individerna blev sjukskrivna påverkades däremot inte.