Kommunala arbetsmarknadsinsatser riktade till ungdomar mellan 18 och 24 år

Författare: Kristina Sibbmark, Och Anders Forslund, Och

Sammanfattning av Rapport 2005:9

Den här rapporten redovisar översiktligt den kunskap som finns om hur det kommunala ungdomsprogrammet (KUP) och ungdomsgarantin (UNG) funge­rar. Därutöver presenteras beskrivande statistik över programmen och de ung­domar som deltagit i dem fram till år 2004.

Den beskrivande statistiken visar bl a att ca 30 procent av ungdomars på­började arbetslöshetsperioder mellan åren 1992–2004 ledde fram till deltagande i olika arbetsmarknadspolitiska program. Väntetiden till dessa program ökade något under perioden medan vistelsetiden i programmen minskade. Deltagarna i UNG fick vänta dubbelt så länge som KUP-deltagarna, och KUP-deltagarna tillbringade längre tid i programmet än vad UNG-deltagarna gjorde. Fram till år 2000 var det vanligast att deltagarna i KUP och UNG hamnade i arbetslöshet efter avslutat program. Därefter har andelen som gått till arbete ökat till runt 40 procent och knappt 15 procent har gått vidare till studier.