Vad innebar införandet av fritt skolval i Stockholm för segregeringen i skolan?

Författare: Martin Söderström, Och Roope Uusitalo, Och

Sammanfattning av Rapport 2005:2

I den här artikeln studeras vilken påverkan fritt skolval har på segregeringen i
skolan. Vi analyserar effekten av en reform i Stockholm där man ändrade
antagningsförfarandet till de kommunala gymnasieskolorna. Före 2000 hade
eleverna förtur till den skola som låg närmast deras bostad, men från och med
hösten 2000 är antagningen endast beroende av betyg. Vi visar att spridningen
av elever över skolor förändrades kraftigt efter reformen. Som man kunde
förvänta sig ökade kunskapssegregeringen, men vi visar att även den etniska
och socioekonomiska segregeringen ökade.

I den här artikeln studeras vilken påverkan fritt skolval har på segregeringen i skolan. Vi analyserar effekten av en reform i Stockholm där man ändrade antagningsförfarandet till de kommunala gymnasieskolorna. Före 2000 hade eleverna förtur till den skola som låg närmast deras bostad, men från och med hösten 2000 är antagningen endast beroende av betyg. Vi visar att spridningen av elever över skolor förändrades kraftigt efter reformen. Som man kunde förvänta sig ökade kunskapssegregeringen, men vi visar att även den etniska och socioekonomiska segregeringen ökade.