Är kommunala sommarjobb en gräddfil till arbetsmarknaden?

Författare: Iris J Y Wang, Och Kenneth Carling, Och Ola Nääs, Och

Sammanfattning av Rapport 2006:14

Det är vanligt att gymnasiestudenter i Sverige arbetar under sommaren, runt 65 procent att döma av denna studies material. Den internationella litteraturen pekar på att erfarenheten av ett sommarjobb sammanfaller med ett starkt inträde på arbetsmarknaden, men också med sämre studieresultat. Policymakare tror nog att erfarenheten är viktig eftersom det finns gott om exempel på åtgärder som syftar till att hjälpa ungdomar till ett sommarjobb. Ett exempel är Falu kommun som sedan 1995 tillhandahåller, genom ett lotteri, cirka 200 sommarjobbsplatser till cirka 2 700 ungdomarna i kommunen. När vi följer ungdomarna som deltog i sommarjobbslotteriet så finner vi att de med sommar-jobbserfarenhet hade högre inkomst i 20-årsåldern, men att skillnaden därefter försvinner. Slutsatsen är att ett kommunalt sommarjobb har en ringa betydelse, men den långsiktiga effekten är osäker eftersom långtidsuppföljningen var begränsad till ett fåtal ungdomar.