Betygsintagning och elevers studieframgång i Stockholms gymnasieskolor

Författare: Martin Söderström, Och

Sammanfattning av Rapport 2006:15

Den här studien analyserar hur införandet av betygsprincipen vid antagningen till Stockholms kommunala gymnasieskolor påverkade elevernas studieresultat. Innan 2000 hade eleverna förtur till den skola som låg närmast deras bostad, men från och med hösten 2000 beror antagningen endast på elevernas grund-skolebetyg. Resultaten i den här studien visar att eleverna i Stockholm inte presterar bättre efter reformen. I själva verket tycks elever med höga grund-skolebetyg prestera sämre med betygsprincipen.