(Hur) hjälps ungdomar av arbetsmarknadspolitiska program för unga?

Författare: Anders Forslund, Och Oskar Nordström Skans, Och

Sammanfattning av Rapport 2006:5

Rapporten studerar i vilken utsträckning ungdomar hjälps av att de behandlas annorlunda än äldre arbetslösa inom arbetsmarknadspolitiken. Såväl sannolikheten att gå in i program som typen av program skiljer sig åt beroende på den arbetslöses exakta ålder. Det formella regelverket särskiljer unga arbetslösa i tre distinkta grupper, 18–19-åringar, 20–24-åringar och övriga (25+). Vi jämför arbetslösa som är födda samma år men vid olika tidpunkter på året vilket gör att de hamnar i olika ålderskategorier. Resultaten visar att reglerna för 20–24-åringar gör att dessa hittar jobb snabbare än de som omfattas av de två andra regelverken. Effekterna är dock inte långvariga. De är som starkast under de första 4 månaderna vilket kan bero på att 20–24-åringar med stor sannolikhet skulle ha placerats i program om de fortsatt vara arbetslösa längre än så. Vi jämför även deltagare i olika typer av program med varandra och finner att de kommunala ungdomsprogrammen är väsentligt sämre på att få ungdomar i arbete än de program som erbjuds till både ungdomar och vuxna. Resultaten från en jämförelse mellan praktikprogram och utbildningsprogram är blandade.