Påverkar maxtaxan inom barnomsorgen hur mycket föräldrar arbetar?

Författare: Eva Mörk, Och Linus Liljeberg, Och Daniela Lundin, Och

Sammanfattning av Rapport 2006:2

I denna delrapport utvärderas maxtaxans effekter på föräldrars arbetskrafts-deltagande och på hur mycket de arbetar givet att de är sysselsatta. Maxtaxan infördes i den kommunala barnomsorgen under 2001–03. Den del av reformen som vi studerar innebär att avgiften för barnomsorg inte får överstiga en viss fastställd procent av ett hushålls bruttoinkomst. Det finns dessutom ett tak för hur mycket kommunen totalt får ta ut i avgift från ett hushåll. Vi finner att mödrar i hushåll vars barnomsorgsavgift minskade med 500 kronor i månaden eller mer, har 3 % högre sannolikhet att delta i arbetskraften än andra mödrar. Däremot finner vi ingen effekt på fäders arbetskraftsdeltagande. Vi finner heller ingen effekt av sänkta avgifter på hur många timmar föräldrar arbetar givet att de är sysselsatta.