Åldersintegrerade klasser - bra eller dåligt för elevernas studieresultat?

Författare: Elly-Ann Lindström, Och Erica Lindahl, Och

Sammanfattning av Rapport 2008:20

Under 1980- och 1990-talet ökade andelen elever i åldersintegrerade klasser kraftigt i Sverige, delvis för att dessa klasser ansågs ha pedagogiska fördelar. Det vetenskapliga stödet för att åldersintegrerade klasser är bättre än tradi­tionella är dock svagt. I denna studie undersöks hur åldersintegrerad under­visning i årskurs 4 till 6 påverkar elevernas studieresultat. Med hjälp av om­fattande enkätdata om elever, föräldrar och lärare kan vi kontrollera för många faktorer som annars skulle kunna snedvrida jämförelsen. Resultaten visar att åldersintegrerad undervisning har en negativ effekt på kognitiva förmågor mätta i årskurs 6.