Hur påverkas inkomsterna av skatteförändringar?

Författare: Bertil Holmlund, Och Martin Söderström, Och

Sammanfattning av Rapport 2008:28

Vi undersöker hur arbetsinkomsterna i Sverige påverkas av skatteförändringar under perioden 1991–2002. De viktigaste förändringarna under perioden är införandet av den så kallade värnskatten år 1995 samt införandet av två marginalskatteintervall för den statliga skatten år 1998. Vi skattar dynamiska inkomstmodeller som gör det möjligt att skilja mellan effekter på kort respektive lång sikt. Resultaten för män är statistiskt signifikanta och innebär att inkomsterna på lång sikt ökar med mellan 1 och 3 procent om marginal­skatten sänks med 5 procentenheter för höginkomsttagarna. Resultaten för kvinnor är inte lika tydliga. Våra överslagskalkyler tyder på att ett slopande av värnskatten sannolikt har små effekter på skatteintäkterna.