Påverkas individen av omgivningens sjukfrånvaro?

Författare: Patrik Hesselius, Och Per Johansson, Och Johan Vikström, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2008, nr 7, s. 44-53

Sammanfattning av Rapport 2008:11

Denna rapport studerar om individens sjukfrånvaro påverkas av omgivningens sjukfrånvaro. För att undersöka denna fråga använder vi oss av ett randomiserat socialt experiment vars syfte var att studera effekten av läkarintygskravet. Vi studerar hur de som ingick i kontrollgruppen (dvs. de som skulle ha varit opåverkade av experimentet) påverkas av behandlingsgruppens förändrade sjukfrånvaro. Vi finner signifikanta effekter på kontrollgruppens sjukfrånvaro. Tolkningen av effekten är att en ökning av en grupps sjukfrånvaro med 10 procent leder till en ytterligare ökning av sjukfrånvaron med 5,7 procent och med 13,3 procent på längre sikt.