Diskrimineras pojkar i skolan?

Författare: Björn Tyrefors Hinnerich, Och Erik Höglin, Och Magnus Johannesson, Och

Sammanfattning av

Rapport

2010:23

Flickor får i genomsnitt högre betyg än pojkar. Tidigare forskning antyder att en bidragande orsak kan vara att pojkar systematiskt missgynnas i betygssättningen. Vi testar denna hypotes genom att jämföra betyg från nationella prov i svenska på gymnasiet satta av elevernas ordinarie lärare med betyg på samma prov satta av lärare som inte vet elevens könstillhörighet. De ordinarie lärarna sätter i genomsnitt 13 procent högre betyg än de omrättande lärarna, vilket tyder på en betydande betygsinflation på de nationella proven. Däremot finns inget stöd för att pojkar diskrimineras.