Påverkas sjukfrånvaron av ekonomiska drivkrafter och arbetsmiljö?

Författare: Jonas Lagerström, Och

Sammanfattning av Rapport 2010:9

I denna studie utnyttjas ett småskaligt experiment bland anställda i Stockholms kommun för att undersöka hur sjukfrånvaro påverkas av ekonomiska driv­krafter och av satsningar på arbetsmiljö. I experimentet belönades en slump­mässigt utvald grupp anställda med en närvarobonus varje gång de arbetade en hel kalendermånad utan sjukfrånvaro, medan en annan slump­mässigt vald grupp fick extra resurser för att förbättra sin arbetsmiljö. Genom att jämföra sjukfrånvaron hos dessa grupper med sjukfrånvaron hos en obehandlad kontroll­grupp kan effekten av dessa åtgärder isoleras. Resultaten visar att närvarobonusen ledde till en halverad sjuk­frånvaro – effekten var stor för fram­förallt kvinnor och högutbildade – medan satsningen på arbetsmiljö inte gav några entydiga effekter på sjukfrånvaron.