Närvarobonus gav lägre sjukfrånvaro

Möjligheten att få en extra halvdag ledigt om man arbetade en hel månad utan att vara sjukfrånvarande ledde till en halvering av sjukfrånvaron, visar en ny utvärdering från IFAU.

Publicerades: 10 juni 2010

Författare: Jonas Lagerström, Och

En dag mindre sjukfrånvaro per månad

Kommunalanställda som belönades med en närvarobonus om de arbetade en hel månad utan att vara sjukfrånvarande hade cirka en sjukdag mindre per månad, jämfört med anställda utan chans till närvarobonus. Även risken att vara sjukfrånvarande någon gång under månaden var markant lägre hos försöksgruppen. Sjukfrånvaron minskade framförallt bland kvinnor och högutbildade. Bland anställda som tidigare haft hög sjukfrånvaro syns endast små effekter av bonusen.

Inga entydiga effekter av arbetsmiljöns betydelse

Rapportförfattaren analyserar också ett försök med extra resurser för att förbättra arbetsmiljön. De anställda fick bland annat mer information om arbetsmiljön och möjlighet att träna på arbetstid. Denna satsning hade inga entydiga effekter på sjukfrånvaron.

Bakgrund och metod

Studien baseras på data från ett experiment i Stockholms kommun under åren 2001–2002. Drygt tretusen anställda slumpades in i en försöksgrupp om 329 personer, samt en jämförelsegrupp. Genom att studera hur sjukfrånvaron utvecklades hos grupperna under perioden kan vi mäta hur närvarobonusen påverkade sjukfrånvaron.

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta Jonas, telefon: +358 (0) 2 215 35 27, e-post: Jonas.Lagerstrom@abo.fi.