Smittar benägenheten att skaffa barn mellan kollegor?

Författare: Lena Hensvik, Och Peter Nilsson, Och

Sammanfattning av

Rapport

2010:14

Vi undersöker om och hur fertilitetsbeslut sprids i sociala nätverk genom att följa 150 000 kvinnor och deras kollegors fertilitetshistorik under en åtta-årsperiod. Vi finner att sannolikheten att föda ett barn i en viss månad ökar med ca 10 % om en kollega fick barn 13–24 månader tidigare. Den sociala påverkan i benägenheten att skaffa barn är särskilt tydlig från kollegor i samma ålder, med samma kön och utbildning. Sammantaget tyder våra resultat på att t.ex. ekonomiska incitament som på individnivå endast har blygsamma effekter på benägenheten att skaffa barn genom nätverkseffekter kan ha en betydande påverkan på fertilitetsmönster på makronivå. Resultaten har implikationer bl.a. för utvärderingar av familjepolitikens effekter på barnafödandet, för prognoser av fertilitetsmönster och för förståelsen av hur beteenden sprider sig i sociala nätverk.