Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Författare: Kristina Sibbmark, Och Sara Martinson, Och

Sammanfattning av Rapport 2010:15

Rapporten ger en bild av det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantins första två faser utifrån en enkät gjord med deltagare under november–december 2009. För det första kan vi konstatera att programmets aktivitetsnivå var låg och mycket långt ifrån heltidssysselsättning. En majoritet av deltagarna använde högst tio timmar i veckan åt att söka jobb och delta i aktivteter, de flesta betydligt mindre. Ungefär sju av tio mötte sin förmedlare en gång i månaden eller mer sällan. Knappt 14 procent hade arbetsplatsförlagda aktiviteter den vecka enkäten genomfördes. För det andra ser vi att deltagare som gick hos kompletterande aktörer, de privata företag som samverkar med Arbetsförmedlingen, gjorde mer. De sökte t.ex. fler jobb och träffade sin handledare oftare. Slutligen var deltagarna överlag positiva. Endast hälften tyckte dock att aktiviteterna var anpassade efter deras behov och endast en tredjedel trodde att aktiviteterna kunde hjälpa dem att hitta ett arbete.