Vad var det som gick snett? En analys av lärlingsplatser för ungdomar

Författare: Sara Martinson, Och

Sammanfattning av Rapport 2010:3

Lärlingsplatser för ungdomar var under åren 2006–07 ett arbetsmarknads­poli­tiskt program för lågutbildade arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år. Ung­domarna skulle kombinera arbetsplatsförlagt lärande hos arbetsgivare med behov av personal, med studier i kärn- och yrkesämnen. Programmet hade många likheter med den så kallade Vaggerydsmodellen. Ungdomarna var bl.a. tänkta att rotera mellan flera arbetsgivare i en ring. Rapportens slutsats är att programmets innehåll skilde sig väsentligt från programbeskrivningen. Många ungdomar verkar snarare ha gjort en känna på-praktik hos arbetsgivare, studier och rotation var sällsynt. Programmet hade få deltagare, relativt den dåvarande regeringens uppsatta mål. De intervjuade aktörerna förklarar det med att mål­gruppen var svår att motivera och placera hos arbetsgivare. Ams resultat­mål om 70 procent av deltagarna i arbete den nittionde dagen upplevdes vara för högt ställt för gruppen och hindrade arbetsförmedlingarna att anvisa ungdomar till programmet. Delar av förvaltningen tycks ha valt att inte genomföra pro­grammet då de inte trodde att det skulle fungera och de egna lärlingsprogram­men uppfattades som tillräckliga.