Arbetsmarknadspolitisk översikt 2010

Författare: Kristina Sibbmark, Och

Sammanfattning av Rapport 2011:24

Rapporten ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.