Arbetsmarknadspolitisk översikt 2011

Författare: Kristina Sibbmark, Och

Sammanfattning av

Rapport

2012:23

Rapporten ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.