Arbetsmarknadspolitisk översikt 2011

IFAU-rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2011” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.

Publicerades: 03 december 2012

Författare: Kristina Sibbmark, Och

I rapporten beskrivs:

  • Arbetsförmedlingens organisation, uppdrag, mål och service
  • arbetsmarknadspolitikens huvudsakliga uppgifter och mål
  • reglerna kring arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska programmen och stöden samt viktiga förändringar som skett under året.

 

I bilagorna finns en sammanställning av Arbetsförmedlingens sökandekategorier på både svenska och engelska, antalet öppet arbetslösa och i program under 2011 samt använda medel uppdelat på respektive program.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta Kristina på telefon 018-471 70 92, e-post: kristina.sibbmark@ifau.uu.se