Gränshandel med alkohol och dess effekter på hälsa och produktivitet

Författare: Per Johansson, Och Tuomas Pekkarinen, Och Jouko Verho, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2013, årgång 41, nr. 6, sid. 48-52

Sammanfattning av Rapport 2012:9

Vi studerar effekter av en stor skattesänkning på alkohol i Finland på hälsa och produktivitet för personer boende i Sverige. Skattesänkningen gav upphov till stora prisskillnader på alkohol mellan Sverige och Finland, vilket ledde till en starkt ökande gränshandel med alkohol i Sverige. För analyserna används registerdata på individnivå. Hälsa mäts med dödlighet och sjukhusinläggningar. Produktivitet mäts via sjukfrånvaro. Effekten av skattesänkningen beräknas genom att jämföra regioner nära den finska gränsen med regioner längre bort från gränsen. Vi finner varken effekter på dödlighet eller alkoholrelaterade sjukhusinläggningar. Däremot finner vi att sjukfrånvaron ökade med 5 procent bland män och 13 procent bland kvinnor i regionen nära den finska gränsen som ett resultat av skattesänkningen.