Jobbskatteavdraget

Författare: Karin Edmark, Och Che-Yuan Liang, Och Eva Mörk, Och Håkan Selin, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2012, årgång 40, nr. 5, sid.6-16

Sammanfattning av Rapport 2012:2

Denna rapport diskuterar möjligheterna att empiriskt undersöka hur det svenska jobbskatteavdraget påverkat sysselsättningen och redogör för ett försök att utvärdera effekterna av jobbskatteavdragets två första steg. I Sverige är alla som arbetar berättigade till jobbskatteavdrag vilket gör det svårt att avgöra vad som skulle ha hänt om reformen inte genomförts. I många andra länder riktas avdragen till vissa grupper och då kan utvecklingen för dessa jämföras med den hos grupper som inte omfattas av avdragen. Vi utnyttjar istället det faktum att olika personer fick olika stora jobbskatteavdrag beroende på var de bodde och på inkomstnivå. Vår sammantagna bedömning utifrån en omfattande analys är att resultaten inte på ett trovärdigt sätt kan tolkas som effekter av jobbskatteavdraget. Den begränsade variationen mellan individer i reformernas omfattning i kombination med komplexa sysselsättningstrender både före och efter reformerna innebär en stor utmaning för vårt och framtida försök att utvärdera jobbskatteavdragets sysselsättningseffekter.