Beskattning och val av företagsform

Författare: Karin Edmark, Och Roger Gordon, Och

Sammanfattning av Rapport 2013:18

I den här rapporten beräknas hur skatten skiljer sig åt beroende på om en företagare väljer att organisera sitt företag som enskild firma eller fåmans­aktiebolag. Vi finner att bolagsformen kan medföra en ganska betydande skattebesparing för företagare med höga nivåer på inkomster, kapital och löneutbetalningar, särskilt efter 2006. Vi finner vidare att företagare som har mer att tjäna på bolagsformen, i termer av minskad skatt, också oftare är organiserade som fåmansaktiebolag. Närmare bestämt tyder vår analys på att, för företagarna i vårt datamaterial, är en skattemässig fördel om 10 procents högre inkomst efter skatt av att vara fåmansbolag istället för enskild firma, relaterad till en 3,7 procentenheter högre sannolikhet att ett företag drivs som fåmansbolag. Detta resultat är dock förknippat med stor osäkerhet: alternativa skattningar ger estimat som varierar mellan 0,5 och 7,2 procentenheter.