Höginkomsttagare tjänar på fåmansbolag

Bolagsform spelar roll för hur mycket skatt företagare betalar. En ny IFAU-rapport visar att företagare med höga inkomster oftare är organiserade i fåmansbolag, och att de också tjänar mest på det.

Publicerades: 09 oktober 2013

Författare: Karin Edmark, Och Roger Gordon, Och

De skatteregler för egenföretagare som infördes efter den stora skattereformen i början av 1990-talet har varit mycket omdebatterade. Rapportförfattarna beräknar hur skatten skiljer sig åt beroende på om en egenföretagare väljer enskild firma eller fåmansaktiebolag som organisationsform. De undersöker sedan om skattereglerna i sig påverkar valet mellan enskild firma och fåmansbolag.

– Vi finner att företagare med höga inkomster tjänar på att vara organiserade som fåmansbolag säger Karin Edmark, som är en av författarna till rapporten. Detta gäller framför allt efter att mer generösa beskattningsregler för fåmansbolag infördes 2006. För företagare med låga inkomster kan istället enskild firma ge lägre beskattning.

– Det tycks också vara så att de företag som enligt våra beräkningar borde tjäna på att välja fåmansbolag också har valt det. Men vi har inte kunnat belägga att det handlar om ett orsakssamband, det vill säga att det är just skatteförmånen som är orsaken till att de väljer fåmansbolag, fortsätter Karin.

Komplicerat beräkna skatten

Eftersom skatten på inkomster från företag beror på många faktorer är den ganska komplicerad att beräkna. Till exempel kan företagaren påverka skatten genom att välja om inkomster tas ut i år, eller nästa år.

– Vi har försökt att ta hänsyn till sådana aspekter i beräkningarna så långt vi har kunnat, även om vi har behövt göra en del förenklingar för att kunna ta fram måtten, avslutar Karin.

Analysen har genomförts med hjälp av ett datamaterial bestående av registerbaserad information från Statistiska centralbyrån om en delmängd av företagare och företag under åren 2004–2008, lite drygt 300 000 observationer. De studerade företagarna äger ett företag, får sin huvudsakliga inkomst därifrån och kombinerar inte företagande med en annan anställning.

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta oss på ifau@ifau.uu.se.