Könsskillnader i preferenser för sjukfrånvaro

Författare: Daniel Avdic, Och Per Johansson, Och

Sammanfattning av Rapport 2013:13

Kvinnor är i genomsnitt mer sjukfrånvarande än män. Samtidigt lever de längre. Detta motstridiga mönster tyder på att en del av könsskillnaden i sjukfrån­varo härstammar från faktorer som inte är relaterade till faktiska hälsoskillnader. Vi undersöker om mäns sjukfrånvaro är annorlunda än kvinnors efter en sjukhusinläggning. Vi finner att män är mindre sjukfrånvarande än kvinnor. Vår tolkning är att det beror på olikheter i riskpreferenser mellan könen på så sätt att kvinnorna i genomsnitt har ett mer förbyggande beteende. En tredjedel av skillnaden kan härledas till att kvinnor har ett större ansvar för hushållet än män. Anledningen till detta kan potentiellt vara att hälsan för den med hushållsansvar är viktigare för hushållet än hälsan för den med huvudsakligt ansvar för arbetsinkomst.