Män och kvinnor olika sjukfrånvarande efter sjukhusvistelse

Kvinnor är betydligt mer benägna än män att vara hemma från arbetet efter att de legat på sjukhus visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 25 juni 2013

Författare: Daniel Avdic, Och Per Johansson, Och

Kvinnor är mer sjukfrånvarande än män, men har samtidigt lägre dödlighet. Det gäller i de flesta länder. Trots denna motsägelse har förvånansvärt lite forskning försökt förklara orsakerna. Rapportförfattarna undersöker vad som händer med män och kvinnors sjukfrånvaro före och efter att de varit inlagda på sjukhus. Slutsatsen blir att kvinnor ökar sin sjukfrånvaro betydligt mer än män efter sjukhusvistelsen. Samtidigt har kvinnorna bättre hälsa, de är t.ex. mer sällan inlagda på sjukhus en andra gång och har lägre dödlighet än männen.

– Vår tolkning är att kvinnor i genomsnitt har ett mer förbyggande beteende än män. Kvinnorna använder sig oftare av sjukförsäkringen när de upplever en försämrad hälsa, säger Per Johansson som är en av rapportförfattarna.

Författarna finner samma mönster för cancer, hjärtsjukdomar, mentalsjukdomar och muskuloskeletala sjukdomar. Storleken på effekten varierar dock. Kvinnor med cancerdiagnoser har fyra dagar längre sjukfrånvaro än män medan motsvarande skillnad för psykiska diagnoser är över 20 dagar.

Kvinnans ansvar för hushåll förklarar en tredjedel av skillnaden

Författarna undersöker om dessa skillnader i beteende kan bero på arbets­fördelningen i hushållet. De undersöker kvinnor med och utan barn och jämför detta gentemot män med och utan barn. En tredjedel av skillnaden kan då förklaras av att kvinnor med barn ökar sin sjukfrånvaro relativt männen mer än de kvinnor som inte har barn. En möjlig förklaring till detta är att kvinnor med barn har ett större ansvar för familjen och hushållet än män.

– Möjligen är hälsan för den med hushållsansvar viktigare för hushållet än hälsan för den med huvudsakligt ansvar för arbetsinkomst, fortsätter Per.

Data och metod

I rapporten används data från Försäkringskassan, Socialstyrelsen och SCB. Det slumpmässiga urvalet består av cirka 63 000 individer som är aktiva på arbetsmarknaden och har minst en sjukhusinläggning vid 40–45 års ålder. De följer individerna en tid före och efter, maximalt upp till 12 år efter sjukhus­inläggningen. Hushåll definieras som föräldrar med gemensamma barn. 

Kontakt

För mer information kontakta oss på ifau@ifau.uu.se.