Prediktorer för arbetslöshet och förtidspension

Författare: Tomas Hemmingsson, Och Andreas Lundin, Och

Sammanfattning av Rapport 2013:25

Syftet med denna studie är att undersöka hur individfaktorer rörande intelli­gens, mental hälsa och anpassning till skola och arbete vid 18 års ålder är kopplade till arbetslöshet och förtidspension längre fram i livet, fram till och med 59 års ålder. Studien är baserad på 49 321 mönstrande 18-åriga män 1969/70. Sambandet mellan individfaktorer i ungdomen och senare arbets­löshet, samt sambandet mellan ungdomsarbetslöshet och framtida arbetslöshet och förtidspension, studeras med hjälp av logistiska regressioner. Vi fann ett starkt samband mellan intelligens, mental hälsa, anpassning till skola samt arbete, och arbetslöshet senare i livet. Ungdomsarbetslöshet var också kopplat till senare arbetslöshet och förtidspension, ett samband som delvis kan för­klaras av individfaktorer kopplade till arbetslöshet och förtidspension. Ett svagare statistiskt samband kvarstod dock mellan ungdomsarbetslöshet och senare arbetslöshet samt förtidspension när vi tagit hänsyn till dessa faktorer. Vissa individer har således en högre risk för arbetslöshet på grund av individ­egenskaper, men ett tidigt misslyckande i arbetslivet i form av ung­doms­arbetslöshet kan också vara början på ett arbetsliv med svag anknytning till arbetsmarknaden, utanförskap och slitiga arbetsförhållanden.