Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Författare: Johan Egebark, Och Niklas Kaunitz, Och

Sammanfattning av Rapport 2013:26

År 2007 sänktes arbetsgivaravgifterna i Sverige med en tredjedel för arbets­tagare mellan 19 och 25 år. År 2009 utökades målgruppen, samtidigt som avgifterna sänktes ytterligare. Vi finner positiva men förhållandevis små effek­ter av dessa riktade satsningar. Den första sänkningen uppskattas ha skapat 6 000–10 000 nya jobb på kort sikt, och det mesta tyder på att den andra sänkningen inte gav någon ytterligare sysselsättningseffekt. Reformen ledde till att skatteintäkterna för 2008 minskade med 10 miljarder kr. Intäktsbortfallet per skapat jobb uppgår därmed till mellan 1,0 och 1,6 miljoner kronor, vilket motsvarar om­kring fyra gånger den genomsnittliga anställningskostnaden för 19–25-åringar.