Arbete, löneutbetalningar och mortalitet

Författare: Elvira Andersson, Och Petter Lundborg, Och Johan Vikström, Och

Sammanfattning av Rapport 2014:19

Den här studien analyserar hur löneutbetalningar påverkar mortalitet. Våra resultat visar att kortsiktiga inkomsthöjningar leder till ökad mortalitet. Denna slutsats baseras på en studie av alla anställda i den offentliga sektorn under perioden 1995–2000. Mer specifikt finner vi att antalet som avlider ökar med 23 procent under den dag då dessa offentligt anställda får sin månadslön. Detta motsvarar 96 stycken förtida dödsfall per år i Sverige. Denna ökning förklaras till största delen av ett ökat antal hjärtproblem och fler som avlider till följd av en stroke. Vi finner också att denna löne­utbetalnings­­effekt är som störst för individer från lägre inkomstgrupper och för yngre individer i åldern 18–35. Vår tolkning av dessa resultat är att för resurssvaga grupper leder löneutbetalning till en plötslig ökning av hälsofarlig konsumtion och aktivitet, vilket resulterar i ett ökat antal dödsfall.