Hälsoeffekter av tidigarelagd pensionering

Författare: Daniel Hallberg, Och Per Johansson, Och Malin Josephson, Och

Publicerad i: Ekonomisk debatt, 2015, årgång 43, nr. 5, sid. 31-40

Sammanfattning av Rapport 2014:10

Vi beräknar effekten av tidig pensionering på individens hälsa. Den empiriska analysen har som utgångspunkt ett erbjudande om tidig pensionering för mili­tärer födda 1934­–1939. Erbjudandet gällde pension från 55 års ålder jämfört mot normal pensionsålder som var 60 år. Vi finner positiva effekter på hälsan genom pensionserbjudandet: de som fick erbjudandet att gå i tidig pension hade både en lägre dödlighet och färre dagar i slutenvård fram till 70 års ålder. Under antagandet att resultaten för officerare kan generaliseras till befolkningen i stort, behöver alltså en höjd pensionsålder inte bara ha en positiv effekt på samhällsekonomin i form av högre arbetsutbud och högre skatteinkomster utan kan även ha en negativ sidoeffekt genom ökade kostnader för hälso- och sjukvård.