Den utvidgade familjens betydelse för barns utbildning

Författare: Adrian Adermon, Och Mikael Lindahl, Och Mårten Palme, Och

Sammanfattning av Rapport 2016:16

Vi studerar betydelsen av den utvidgade familjen – eller dynastin – för hur socioekonomisk ojämlikhet överförs mellan generationer. Vi använder data för hela den svenska befolkningen som gör det möjligt att länka fyra generationer. Med denna datastruktur kan vi – förutom föräldrar, mor- och farföräldrar, och deras föräldrar – också identifiera föräldrarnas syskon och kusiner, liksom deras makar och makarnas syskon. Vi visar att de flesta tidigare studier av intergenerationell rörlighet, som bara tittat på föräldrar och barn, överskattar rörligheten mellan generationer. Vi finner också att ojämlikheten mellan utökade familjer är mycket mer persistent än man tidigare trott.