Den utvidgade familjen viktig för barns utbildning

Tidigare forskning har underskattat betydelsen av familjebakgrund för barns utbildning. En ny IFAU-rapport visar att när hänsyn tas till fler släktband än föräldrar och barn är den sociala rörligheten i Sverige mindre än vad som tidigare varit känt.

Publicerades: 17 november 2016

Författare: Adrian Adermon, Och Mikael Lindahl, Och Mårten Palme, Och

Barn har i stor utsträckning liknande socioekonomisk ställning som sina föräldrar. Förändringen i utbildning, inkomst eller yrke mellan föräldrar och barn används ofta som ett mått på den så kallade sociala rörligheten. Rapport­författarna följer släkter över fyra generationer och finner att de mått som tidigare tagits fram för Sverige överskattar den sociala rörligheten.

– Vi vet sedan tidigare att barn ofta liknar sina föräldrar i till exempel utbildningsnivå, säger Adrian Adermon, som är en av rapportförfattarna. Vi visar att sambandet är starkare än vad vi tidigare trott när vi även räknar med släkten, inte bara föräldrar och barn utan även din ingifta faster eller mammas kusin.

En analys av barns utbildningsnivå som endast tar hänsyn till föräldrarnas utbildningsnivå pekar på att ett barn vars föräldrar har gått fyra år längre i skolan i genomsnitt själv kommer gå cirka ett år längre i skolan. När rapport­författarna istället tar hänsyn till hela släktens utbildning, yrke och inkomst blir sambandet dubbelt så stort. Den sociala rörligheten i Sverige är alltså betydligt mindre än vad som tidigare varit känt.

Data och metod

Studien baseras på registerdata över hela den svenska befolkningen, utifrån vilken släktträd över fyra generationer har konstruerats. Barnen i studien är i genomsnitt födda i slutet av 1980-talet, och föräldragenerationen är född i början av 1960-talet. Genom att mäta utbildningsnivå, familjeinkomst samt yrkesstatus hos föräldrar, deras syskon och kusiner, samt makar, makor och syskon till föräldrarnas svågrar och svägerskor, har rapportförfattarna skapat ett mått på vad de kallar ”dynastiskt humankapital”. Detta utgör ett betydligt mer omfattande mått på familjebakgrund än vad som tidigare använts inom forskningen om social rörlighet.

Kontakt

Vid frågor kontakta Adrian Adermon på telefon 018-471 70 86, eller e-post adrian.adermon@ifau.uu.se