Skillnader i resultat mellan gymnasieelever i fristående och kommunala skolor

Författare: Björn Tyrefors, Och Jonas Vlachos, Och

Sammanfattning av Rapport 2016:10

Trots att 25 procent av de svenska gymnasieeleverna får sin utbildning vid fri­stående skolor har inga tidigare studier analyserat resultatskillnader mellan fristående och kommunala gymnasieskolor. Vi undersöker sådana skillnader med hjälp av externa och interna bedömningar av nationella prov i gymnasiets kärnämneskurser. Analysen tar hänsyn till att elever på olika typer av skolor kan skilja sig åt med avseende på tidigare skolprestationer och socioekonomisk bakgrund. Vi finner att elever vid fristående skolor uppnår sämre resultat enligt de externa bedömningarna. Resultatskillnaderna är särskilt stora för elever med relativt låga grundskolebetyg (men inte för elever med utländsk bakgrund). Dessa elever är också de som är mest benägna att studera vid fristående gym­nasier. Genom att jämföra interna och externa bedömningar av exakt samma provsvar finner vi vidare att de interna bedömningarna av proven är generösare bland fristående än bland kommunala skolor. Resultaten är konsistenta med att fristående skolor i högre grad än kommunala anpassar sig efter olika elev­gruppers efterfrågan.