Kan miljöpolitik förbättra barns livschanser? Erfarenheter från utfasningen av bly ur bensin

Författare: Hans Grönqvist, Och Peter Nilsson, Och Per-Olof Robling, Och

Sammanfattning av Rapport 2017:4

Denna rapport undersöker vilka konsekvenser blyexponering under barndomen får för barns långsiktiga livschanser. I analysen studeras utfallen för över 800 000 individer som var barn på 1970- och 1980-talen när Sverige fasade ut bly i bensin. Blyexponering mäts med hjälp av mossprover från cirka 1 000 platser i Sverige som samlades in åren 1975, 1980 och 1985. Resultaten visar bland annat att minskad exponering för bly i omgivningen förbättrade barnens skolresultat samt ledde till en minskad risk för kriminalitet. Sambandet är speciellt starkt bland pojkar.