Syskonordning och barns hälsa

Författare: Evelina Björkegren, Och Helena Svaleryd, Och

Sammanfattning av Rapport 2017:15

Placeringen i syskonordningen har betydelse för hur det går i livet. Storasyskon klarar sig bättre i skolan och på arbetsmarknaden. För att öka förståelsen om mekanismerna bakom syskonordningseffekterna undersöker vi hur placeringen i syskonskaran påverkar barns hälsa. Resultaten visar att förstfödda har sämre hälsa vid födseln och har större risk både att vårdas på sjukhus och att dö. Men efter de första åren är förhållandet det motsatta; yngre syskon har större risk att vårdas på sjukhus, särskilt för skador eller förgiftning, vilket kan tyda på att yngre syskon inte får lika mycket uppmärksamhet av föräldrarna som de äldre syskonen fick i samma ålder. I tonåren vårdas yngre syskon oftare på sjukhus för psykiska problem eller med alkoholrelaterade diagnoser. Vi undersöker också om hälsotillståndet hos de barn som ett föräldrapar redan har påverkar huruvida de skaffar fler barn eller inte. Vi finner att så är fallet men det kan inte förklara syskonordnings­effekterna i hälsa. Sammantaget tyder resultaten på att syskon­ordnings­effekterna beror på att småsyskon får mindre uppmärksamhet för att de delar föräldrarnas tid och resurser med de äldre syskonen.