Engångsbidrag till uppsagda och arbetslöshetsperiodens längd

Författare: Josefine Andersson, Och

Sammanfattning av Rapport 2018:27

I den här rapporten studeras effekterna av ett avgångsbidrag som tillhandahålls till uppsagda genom ett omställningsavtal. Bidraget är ett engångsbidrag som utgår till privatanställda arbetare över 40 år som sägs upp på grund av arbetsbrist. Utvärderingen visar att avgångsbidraget ökar sannolikheten att bli arbetslös efter uppsägningen och förlänger tiden i arbetslöshet. Bidraget har däremot ingen ef­fekt på kvaliteten hos nästa jobb, i termer av inkomst och varaktighet. Analysen indikerar också att partnerns inkomst är viktig för vilken effekt avgångsbidraget har, eftersom de skattade effekterna drivs av personer vars disponibla inkomst inom familjen inte är högre än de individuella. Resultaten tyder också på att bi­draget har en större påverkan när konjunkturläget är bättre.